Legitimerad veterinär Natacha Severin tog sin examen från Köpenhamns

Universitet sommaren 2018 och har arbetat hos oss sedan september.

Vid sidan av sin utbildning har Natacha arbetat på en smådjursklinik i

Köpenhamn där hon har assisterat vid konsultationer, provtagning,

tandvård och olika operationer.

Natacha har ett stort intresse inom medicinsk utredning, dermatologi och

sjukdomar hos exotiska smådjur och fåglar. Hon utför även mindre

kirurgiska ingrepp hos oss.

Natacha har också intresse inom fiskhälsa och har under studietiden

skrivit en avhandling om fiskparasiter.

Natacha träffas på båda våra kliniker i Malmö och Lomma. Då

Natacha är dansk, erbjuder hon också konsultationer på danska.

Hemma har Natacha haft både häst, gnagare, reptiler, paddor, fåglar

och fisk, men har just nu bara en gecko.