Röntgen

Röntgen

Röntgen är ett viktigt komplement till övriga undersökningar för att vi ska kunna ställa en korrekt diagnos. Vi använder oss av digital framkallning vilket innebär att vi snabbt kan läsa av bilderna och ägaren kan få ett utlåtande direkt på kliniken.

För att få fram en bild, exponerar man en kroppsdel med röntgenstrålning. En del av strålningen kommer att absorberas av vävnaden och en del passerar genom kroppen till framkallningsfilmen som är placerad under djuret. När filmen framkallas kommer olika strukturer i kroppen att synas i en gråskala: luft blir svart, fett och vätska grått och ben vitt. På detta sätt kan vi skilja mellan olika organ i kroppen.

Beroende på vad man vill undersöka kan man även ge djuret kontrastmedel som syns på röntgenbilden för att t.ex. upptäcka främmande föremål i mag/tarmkanalen.

Då röntgenbilder är 2-dimentionella krävs det ofta mer än en bild för att man ska kunna lokalisera en skada. Eftersom djuret måste ligga stilla när man tar bilderna kan det ibland bli nödvändigt att ge djuret någonting lugnande. Om du vet att ditt djur ska röntgas och behöver sederas är det bra om det har fastat 4 timmar före besöket.

Ibland kan vi behöva hjälp av djurägaren för att hålla djuret i rätt position, Om du är gravid eller under 18 år får du tyvärr inte vara med i rummet när vi tar bilderna.

Några exempel på vad man kan upptäcka med hjälp av röntgen:

 • Benbrott
 • Vätska i buk- eller brösthåla
 • Främmande föremål
 • Dräktighet
 • Tumörer i skelett eller mjukdelar
 • Diskbråck
 • Artros
 • Urinsten
 • Livmoderinflammation
 • Lunginflammation
 • och mycket mer

Kontakta oss för mer information


OBS ingen tidsbokning per mail.

040-616 00 03

info@cityvet.Se

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03