Vaccination av kanin

Vaccination av kanin

Hos Cityveterinären vaccinerar vi kaniner mot tre kaninsjukdomar: Myxomatos, RHVD1 och RHVD2. Här kan du läsa lite om sjukdomarna. Myxomatos (kaninpest) Myxomatos är en virussjukdom hos kaniner som infekterar huden, och som ger allvarlig sjukdom och ofta leder till döden. Symptom ses 3 dagar-2 veckor efter smitta. I början av sjukdomen ser man ofta endast att ögonen svullnar och rinner. Senare kan huden runt nos, mun och könsöppning svullna. Kaninen kan även få tjockt tårflöde från bakteriell infektion, sår omkring nosen och mista synen. Ibland dör djuret tidigt under sjukdomen innan man ser tecken på infektion. Sjukdomen drabbar både tama och vilda kaniner, och sprids genom direkt kaninkontakt eller via insekter (flugor, löss, mygg) eller fåglar. Därför kan även innekaniner smittas. Myxomatos finns vida utbredd i de södra delarna av Skandinavien. Behandling av myxomatos är ofta ineffektiv när först djuren visar tecken på infektion, och därför rekommenderar vi att vaccinera din kanin så den är skyddad mot sjukdomen. RHVD (Rabbit Hemorragic Viral Disease typ 1 och 2, kaningulsot) RHVD eller kaningulsot är en smittsam virusinfektion hos kaniner. Där finns två typer av viruset i Sverige: typ 1 och typ 2. Kaninen visar ofta tecken på infektion inom 2 dagar efter smitta. Symptom är anorexi, viktminskning, trötthet och feber, och även plötslig död. Ibland ses också neurologiska störningar som följd av virusets skadliga effekt på levern. Sjukdomen drabbar båda tama och vilda kaniner, och sprids genom direkt kaninkontakt, kontakt med urin eller avföring från smittade djur eller via insekter (flugor, mygg). Därför kan även innekaniner smittas. RHVD finns i södra delarna av Skandinavien, och ses ofta under vår, sommar och höst. Behandling av RHVD är ofta ineffektiv när först djuren visar tecken på infektion, och därför rekommenderar vi att vaccinera din kanin så den är skyddad mot sjukdomen. Vi vaccinerar mot både typ 1 och typ 2 på kliniken, detta är dock två olika vacciner som kaninen kan få antingen samma dag eller med två veckors mellanrum.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03