Patellaluxation hos hund

Patellaluxation hos hund

Patellaluxation innebär att knäskålen (patellan) kan förflyttas från sitt normala läge i knäleden. Det finns två olika typer av luxationer, medial och lateral eller både och, medialt innebär att knäskålen kan förskjutas till insidan av knäleden medans lateralt innebär att knäskålen kan förskjutas till utsidan. Medial patella luxationer ses oftast på små hundraser medans lateral på stora, men variationer finns. Med stor sannolikhet är patellaluxationer ärftligt men man har ännu inte fastställt arvsgången. En del raser kräver att man har ett så kallat patellaintyg för att hunden ska få användas i avel. Vi utfärdar sådana intyg. Rörelse störningar som t ex hälta, att hunden håller upp benet i vissa steg, eller knäande gång är vanligt förekommande symptom. Diagnosen ställs genom en veterinärundersökning där man känner på knäskålen. Man graderar patellaluxationer mellan 1-3- Grad 0 innebär en normal patella, Grad 1 kan den flyttas vid manipulering, men återgår till normalt läge av sig själv. Grad 2 kan knäskålen förflyttas både vid manipulation och av sig själv. Grad 3 är knäskålen permanent i fel läge (luxerad) och kan inte förflyttas tillbaka till normalt läge. Vi gör även röntgen för att se hur djurets ben är utformade och hur själva knäleden ser ut. Patellaluxation behandlas kirurgiskt. Om man inte opererar en hund med patellaluxation blir det förslitningsskador i knäleden som i sin tur leder till artrosutveckling.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03