PANKREATIT (BUKSPOTTKÖRTEL-INFLAMMATION) HOS HUND OCH KATT

PANKREATIT (BUKSPOTTKÖRTEL-INFLAMMATION) HOS HUND OCH KATT

Symptomen på akut bukspottkörtelinflammation är ofta väldigt ospecifika, och det är olika hur många symptom djuret visar. Kräkning, diarré; ofta ljus eller gulaktig, nedsatt aptit, feber, ökat vattenintag och tecken på buksmärta (“böneställning) ses typiskt. I vissa tillfällen ses även kraftigt nedsatt allmäntillstånd och kollaps. Ofta visar katter inte lika många symptom som hundar, och diagnosen kan därför vara svårare att ställa hos katt. Då symptomen på bukspottkörtelinflammation inte är specifika för tillståndet vill man oftast utesluta andra sjukdomar med hjälp av olika diagnostiska tests, och diagnosen ställs med hjälp av blodprover och bilddiagnostik. Hos Cityveterinären Malmö har vi ett så kallat “snaptest” som mäter nivån av bukspottkörtelenzymer direkt på kliniken. Är nivån onormal skickas blodprovet till vårt referenslaboratorie för att bekräfta eller dementera diagnosen. Detta görs då olika tillstånd i mag-tarmkanalen kan orsaka en störning av bukspottkörtelenzymerna och snaptestet kan inte skilja dem åt. Oftast går det 1-2 dagar innan man får provsvaret, och därför påbörjas behandlingen oftast innan diagnosen är säkerställd. Inflammationen behandlas framför allt med understödjande behandling i form av smärtstillande medicin och fettsnålt foder i en längre period. I mer allvarliga fall kan inläggning på dropp och behandling av sekundära komplikationer behövas. Efter att djuret mår bättre mäts mängden av bukspottkörtelenzym igen vid ett återbesök för att kontrollera att inflammationen har gått ner. Detta görs oftast 1 månad eller längre efter första besök. I vissa fall utvecklar hunden eller katten en kronisk inflammation i bukspottkörteln, och måste därför äta dietfoder hela livet för att underlätta nerbrytningen av föda.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03