LUFTVÄGSSJUKDOMAR

LUFTVÄGSSJUKDOMAR

Fåglar kan drabbas av olika typer av luftvägsjukdomar. Ofta uppstår en luftvägssjukdom sekundärt till ett underliggande tillstånd, t. ex. vitamin A-brist eller dåligt innemiljö. Symptom på luftvägssjukdom kan vara nysningar, näsflöde, förändrat andningsmönster och förändrad röst. En fågel med någon typ av luftvägsproblem bör alltid undersökas av veterinär för att hitta den underliggande orsaken till fågelns symptom.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03