Pyometra

Pyometra

Livmoderinflammation, även kallat pyometra, innebär att livmodern blir inflammerad, förstorad och fylld med var. Är livmoderhalsen så kallat ”öppen” kommer varet ut i form av flytningar, men är livmoderhalsen ”stängd” växer livmodern i storlek inne i buken utan tecken på flytningar. Oftast ses livmodersinflammation ca 1-2 månader efter ett löp. Hormoner och bakterier är bidragande orsaker till tillståndet. Livmodersinflammation ses även som biverkning efter vissa hormonbehandlingar. Vanligtvis drabbas medelålders till äldre tikar. Symptomen visar sig oftast i form av:

Om din tik har något av ovanstående symptom bör veterinär kontaktas omgående. Tillståndet kan snabbt leda till ett livshotande tillstånd om livmodern brister i buken och om bakterier når blodbanan kan ditt djur hamna i chock. Diagnosen ställs ofta med hjälp av blodprov och undersökning med röntgen och/eller ultraljud. Den vanligaste och enda effektiva behandlingen är att operera bort livmoder och äggstockar. Vanligtvis går tiken hem samma dag men vid eventuella komplikationer eller mycket påverkat allmäntillstånd kan inskrivning för dropp och smärtlindring bli nödvändigt. Genom en operation kan inte tiken drabbas av samma tillstånd igen. Genomför man däremot medicinsk behandling är risken stor att problemet återkommer. Medicinsk behandling är endast aktuell om allmäntillståndet inte är påverkat och om hunden har stort avelsvärde eller av någon anledning inte kan sövas. Eftervård innebär smärtlindring och att hunden bär krage tills såret är läkt. Precis som efter en kastration ändras ämnesomsättningen när livmoder och äggstockar opererats bort och hunden har därmed större risk för att gå upp i vikt. Detta regleras genom ett foderbyte då hunden bör äta ett mer fiberrikt foder med mindre kalorier för att hålla sig mätt och behålla vikten. Cityveterinären är utrustat med laboratorium som kan ge svar på blodprover samma dag, vi har även röntgenutrustning, ultraljudsmaskin samt operationsavdelning med gasnarkos. Vi har kunnig personal för medicinska utredningar och kirurgi. Vi har även möjlighet att ha ditt djur inskrivet över dagen för behandling och dropp. Behövs remiss för vidare vård har vi gott samarbete med andra kliniker.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03