Generell anestesi (narkos) av djur

Generell anestesi (narkos) av djur

De flesta djurägare kommer någon gång få uppleva att ha sitt djur i narkos för någon typ av åtgärd; tandbehandling, kastration eller kanske ett akut tillstånd som måste åtgärdas. En del ingrepp som går att göra utan narkos hos människor kan man tyvärr inte göra på vakna djur, och ofta är man som djurägare orolig för narkosen. När vi pratar om narkos eller sövning menas det att djuret blir sövd med hjälp av läkemedel. Sömnen är djup och tillåter att man utför ingrepp som kan vara smärtsamma eller komplicerade att göra på ett vaket djur. I kombination med smärtstillande läkemedel medför narkosen att djuret slipper ha ont eller känna det som händer under operationen/ingreppet. Inför en operation fastas hundar 6-8 timmar och katter 4 timmar om möjligt. Gnagare och kaniner ska inte fastas. Inför vissa typer av ingrepp krävs specifika förberedelser, detta informerar vi om vid bokningen. Oftast får djuret lite lugnande och smärtstillande medel inför narkosen (så kallat "premedicinering") samt en venkateter i ett av benen som tillåter intravenös tillgång. Genom katetern kan vi ge intravenös vätska och läkemedel före, under och efter operationen. Inför narkosen andas djuret in syrerik luft genom en mask som placeras över näsa och mun. Ibland räcker det med att masken hålls framför näsan och munnen under operationen, men vid en djupare sövning behöver djuret få en mjuk slang (trakealtub) ner i luftstrupen för att få tillräckligt med luft ner i lungorna. Den förs ner efter att djuret har fått lite mer lugnande via venkatetern, så djuret inte upplever något obehag. Vilken narkosmetod som används beror på typen av ingrepp som ska utföras, djurets ras, ålder och ev. sjukdomshistoria. Under narkosen kontrollerar man olika parametrar som andningsfrekvens, syremättning, blodtryck, temperatur, puls med mera, för att säkerställa att djuret mår bra och ligger tillräckligt djupt i narkosen. När djuret börjar vakna efter ingreppet tas andningslangen bort. Uppvaket sker i en lugn, varm miljö med dämpat ljud. Personalen kontrollerar djuret regelbundet tills djuret åker hem efter ingreppet. Inför en sövning gör veterinären en riskbedömning av djuret. En allmän undersökning med koll av hjärta och lungor utförs av veterinären inför varje narkos. Har man ett ungt, friskt djur utan känd sjukdomshistorik behövs oftast inget blodprov eller ytterligare diagnostik inför narkos, men har man ett äldre djur rekommenderar vi ett pre-operativt blodprov där man bland annat kontrollerar blodkroppar och njur- och levervärden. Med hjälp av blodprovet kan man hitta tecken på nedsatt organfunktion eller förändringar i blodbilden som inte ger symptom hos djuren men som kan påverkas av narkos. Beroende på om ditt djur har något speciellt tillstånd kan flera prover behövas. Detta för att vi ska kunna ge ditt djur den bästa och säkraste narkosen. Narkos innebär alltid en viss risk, även om det är en liten risk som endast har blivit mindre än tidigare. Det finns både generella risker vid narkos, t.ex. risk för under/överhettning, och specifika risker för det ingrepp djuret kommer in för, t. ex. risk för infektion efter kastration. För unga, friska djur är riskerna vid sövning oftast små, medan riskerna kan vara ökade för äldre djur med ännu oupptäckt sjukdom eller djur i behandling för kronisk sjukdom. Ras, ålder och hull spelar också en roll för riskbedömningen. Till exempel är narkosrisken ökad för trubbnosiga raser och för över/underviktiga djur. Det är sällan som vi helt avråder från narkos då i många fall kan operationen vara livsavgörande, men riskerna vägs alltid och ett individuellt narkosprogram anpassas för varje individ. Hos Cityveterinären Malmö är du alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor inför bokning av ett planerat ingrepp i narkos. Om ditt djur har någon känd sjukdom (hjärtsjukdom, organspecifik sjukdom, artros, allergi) bör du informera oss om detta inför bokning av ett ingrepp. Om ditt djur står på daglig medicinering (t.ex. insulin, smärtstillande, kortison, medicin mot hyper/hypothyroidism) bör du informera oss om detta inför bokning av ett ingrepp. Om ditt djur äter specialkost bör du informera oss om detta vid inskrivning, och ev. ta med dig en liten portion mat så vi kan erbjuda detta efter uppvak. Lämnar du in gnagare eller kaniner hos oss rekommenderar vi att du tar med lite av djurets vanliga foder och hö som vi kan erbjuda efter ingreppet. Välkomna hos oss!

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03