FJÄDERPLOCKNING

FJÄDERPLOCKNING

Att en fågel börjar plocka sig kan bero på allt från klåda eller smärta till stress. Ofta börjar en fågel plocka sig om den är understimulerad, ensam eller stressad, men det kan även bero på ett underliggande sjukdomstillstånd, t. ex. hudirritation, parasitinfektioner, felaktig utfodring, leversjukdom eller fjädercystor. Fjäderplockningen blir lätt ett inlärt beteende, och en fågel som har plockat sig i mer än 6 månader brukar fortsätta plocka sig även om den bakomliggande orsaken behandlas. Man bör därför inte avvakta och se om det går över av sig själv. För att förebygga psykogen fjäderplockning bör fågeln vistas i en stimulerande miljö som gör att fågeln kan bete sig så naturligt som möjligt. – Buren: ju större ju bättre! Kom ihåg att det finns minimimått för burfåglar som måste följas. Burens galler eller nät bör vara rostfritt och inte galvaniserat – Bra innemiljö med optimal temperatur, luftfuktighet och ljus – Leksaker: ha alltid leksaker i buren och introducera nya leksaker regelbundet så fågeln inte tröttnar på de gamla. Ha leksaker som fågeln kan gnaga på eller leta efter mat i samt bollar, pinnar att klättra och sitta på och slipa sina klor på. Man kan även ha ett fågelbad, bara kom ihåg att det inte får vara för djupt. Undvika speglar och plastkompisar! – Fågeln bör ha möjlighet att flyga fritt dagligen – Fågeln skall erbjudas en varierad diet rik på vitaminer, mineraler och proteiner, för att förebygga vitamin- och mineralbrist – Fåglar är sociala djur och bör inte hållas ensamma, och man bör därför minimera isolation.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03