Epulider hos hund

Epulider hos hund

En epulid är en fast, tandköttsfärgad tumör i tandköttet, som ofta ses hos boxer och andra trubbnosiga rasar. Det ses sällan hos katt. Ofta är tumören godartad, men de kan även vara elakartade. Den exakta orsaken till att hundar utvecklar epulider är okänd. En hund kan ha enstaka eller flera epulider i munnen i varierande storlek, och ofta kan de bli väldigt stora och ge besvär för hunden. Ibland täcker epuliderna hela eller delar av en tand, vilket resulterar i att hunden kan komma åt att bita på den och det kan börja blöda. Epuliderna kan också sitta i mellanrum mellan tänderna och ge anledning till bettfel hos hunden eller besvär med att tugga sitt foder. Epulider kan vara svåra att upptäcka då de ser ut som tandkött och kan uppstå väldig fort. Dessutom kan de vara svåra att skilja från tandköttshyperplasi, som är en överväxt av tandköttet i munnen, och andra tumörer som kan uppstå i munhålan. Därför rekommenderas det att man opererar bort tumören och skickar iväg den för cellanalys på laboratorium. Ju tidigare man upptäcker en förändring och opererar bort epuliden, ju snabbare kan man ta ställning till om eventuella ytterligare åtgärder är nödvändiga. Även om man opererar bort en epulid finns det alltid en risk för att den kommer tillbaka, antingen på samma eller på ett annat ställe i munnen. Om du upptäcker förändringar i munhålan hos ditt djur är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi har även gratis tandkoll på båda våra kliniker i Malmö och Lomma!

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03