Cushing`s sjukdom hos hund

Cushing`s sjukdom hos hund

Hyperadrenocorticism, även kallad Cushing’s, är ett tillstånd hos hund där nivån av cortisol i blodet är högre än normalt, oftast som följd av en godartad tumör i hypofysen som leder till ökad produktionen av cortisol. Tillståndet kan också orsakas av tumörer i binjuren och olika typer av medicin. Det är en av dom vanligaste hormonstörningar som finns hos hund och ses speciellt hos äldre hundar. Cushing’s kan ge många olika symptom. Detta kan bland annat vara ökad aptit och törst, att hunden kissar mer, svullen mage, gles päls samt trötthet. Dessa är dock symptom som kan orsakas av många andra sjukdomar och därför vill veterinären ofta ta olika blodprover, analysera ett urinprov med mera för att utesluta annan sjukdom innan Cushing’s diagnostiseras. För att diagnostisera Cushing’s gör man ett så kallat Low Dose Dexamethasone Suppression Test, som innebär att hunden lämnas på kliniken en hel dag för blodprovstagning både före och efter medicinering med ett speciellt läkemedel som dämpar produktionen av cortisol. Hur hundens kropp svarar på läkemedlet är viktigt för att kunna diagnosticera och behandla sjukdomen. Ibland gör man även ett annat test kallat ACTH stimulations test, då sjukdomen inte alltid är så lätt att diagnostisera beroende på om det är hypofysen eller binjurarna som är det primära problemet. Cushing’s kan behandlas medicinsk med ett läkemedel som håller nivån av cortisol i kroppen stabilt. Ofta försvinner symptomen på Cushing’s ett tag efter att man har börjat medicinera och hunden kan leva ett gott liv med tillståndet. Man kan även operera bort tumören om den finns i binjuren, detta är dock inte riskfritt. Cortisol är ett hormon med många funktioner i kroppen, och obehandlad Cushing’s kan därför försämra livskvaliteten mycket för hunden. Om man inte behandlar Cushing’s kan sjukdomen medföra nedsatt funktion av immunförsvaret och göra hunden mer mottaglig för infektioner, påverka synen samt öka risken för utveckling av hjärtsjukdom, diabetes och andra hormonstörningar. Cushing’s kan även ses hos katter, dock inte lika ofta som hos hund. En annan form av hyperadrenocortisism ses även hos iller som kastrerats. Därför använder man numera ett hormonimplantat för att kemiskt kastrera illrar i stället för kirurgisk kastration.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03