ADDISON’S SJUKDOM

ADDISON’S SJUKDOM

Addison’s sjukdom är ett tillstånd där binjuren producerar för lite kortisol och andra kortikosteroider, till skillnad mot Cushing’s sjukdom där produktionen av kortisol är förhöjd. Dessa hormoner är bland annat viktiga för funktionen av immunförsvaret, ämnesomsättningen och saltbalansen i kroppen. Sjukdomen ses oftast hos unge- medelålders honhundar, speciellt av rasen Border Collier, Pudel och West Highland White Terriers, men kan principiellt drabba alla hundar. Sjukdomen är mindre vanlig än andra hormonstörningar som Cushing’s och hypothyroidism. Addison’s är ofta immunorsakad och börjar med att immunförsvaret attackerar vävnader i hundens binjurar som därvid stör hormonproduktionen. Mindre vanligt ses tumörer i binjuren som orsak till sjukdomen. Symptom på Addison’s är väldigt ospecifika och därför kallas sjukdomen ofta “The Great Pretender”. Symptom kan t.ex. vara trötthet, tappad aptit, kräkning, mag-tarm problem samt ökat törst och urinering. Addison’s finns även i en akut form, så kallad “Addisonkris”, vilket är ett livshotande tillstånd där hunden behöver åka akut till veterinär. Vid Addisonskris ses ofta lågt blodtryck, uttorkning, störda njurvärden och symptom på chock, och hunden behöver inskrivas för utredning och behandling. För att bekräfta/avfärda misstanke om Addison’s behöver man ofta ta olika prover, bland annat blod- och urinprov. Man gör även en så kallad ACTH-test, dvs. att man administrerar ett läkemedel (ACTH) som vanligtvis stimulerar produktionen av kortikosteroider i kroppen. Hur hundens kropp svarar på läkemedlet är viktigt för diagnosticering av Addison’s. Behandling av Addison’s är livslång medicinering med kortikosteroider som ibland kan behöva korrigeras, t.ex. vid förväntade händelser som kan stressa hunden, då Addison’s patienter kan vara mer känsliga för stresspåverkning. En hund i behandling för Addison’s kan leva ett gott liv, och bör komma för årlig blodprovskontroll hos veterinären.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03