Artros är en ledsjukdom, där en led blir inflammerad och det bildas bindväv och benpålagringar i leden samtidigt som det skyddande brosket på ledytorna bryts ner och kan försvinna helt. Detta leder till smärta och stelhet. Ofta ses hälta eller stelhet efter vila, hälta på ett eller flera ben eller ovilja att röra sig. Hältan och stelheten blir ofta bättre efter uppvärmning medan en försämring kan ses efter kraftig motion eller vid kallare väderlek. Artros är en fortskridande process och därmed kan symptomen komma smygande och vara svåra att upptäcka. Symptomen förvärras oftast med tiden och när smärtan blir svårare kan hunden upplevas orolig, trött, flåsig eller få minskad aptit.Artros uppstår vanligtvis på grund av den naturliga förslitningsprocessen som kommer av kroppens åldrande. Det ses därför framförallt hos medelålders till äldre hundar, oftast hos mellanstora samt stora raser. Det kan också uppstå till följd av skador i leden, tillväxtrubbningar eller felaktig benställning. Därmed kan unga hundar också drabbas av artros, om de till exempel har en bakomliggande armbågsledsdysplasi eller höftledsdysplasi.Diagnosen ställs genom en klinisk undersökning där veterinären bedömer din hunds rörelsemönster och lokaliserar smärtan till en eller flera leder. Därefter tas röntgen av aktuella leder, då hunden fått lugnande, för att bedöma ledens utseende. Leder som ofta drabbas är armbågsleder, höftleder och knäleder. Men även bogleder, tåleder samt has- och handlovsleder kan drabbas.Behandlingen består av många moment. Det är viktigt att minska inflammationen i leden och därför förskrivs ofta antiinflammatorisk och smärtlindrande medicin. Även kosttillskott för leder eller specialdiet är att rekommendera för att optimera ledhälsan. En viktig del i behandlingen är att uppnå en idealvikt, där inga extra kilogram på kroppen belastar lederna. Även regelbunden motion, gärna vattenträning eller på mjuka underlag, för bättre kondition och ökad muskelmassa står på listan. Sjukgymnastik, massage och stretching ger goda resultat i samband med övrig behandling.Om du misstänker att din hund drabbats av artros, är det viktigt att du uppsöker veterinär. Med rätt behandling och rehabiliteringsplan kan hunden leva ett smärtfritt och aktivt liv. CityVeteriären är utrustat med röntgen och har kunnig personal för ortopediska undersökningar. För ökad livskvalitet till din bästa vän, lägger du tillsammans med din veterinär upp en behandlingsplan som passar dig och din hund.

Kastration TikKastrering innebär att livmoder och äggstockar opereras bort och tiken kan därmed inte löpa eller bli dräktig mer. Många väljer att kastrera sin tik i ung ålder utan en bakomliggande medicinsk orsak så som diabetes eller livmodersinflammation. Kastreras tiken före första löpet ger detta ett gott skydd för juvertumörer. Risken för livmoderinflammation (pyometra) försvinner helt och ytterligare en fördel med kastrering är att beteendeförändringar, skendräktighet och andra problem som kan uppstå i samband med löpet undviks. Det kan vara lättare att ha en kastrerad tik på hunddagis och då finns det heller ingen risk för tjuvparning.Operationen sker under full narkos och utförs vanligtvis genom ett snitt i buken. Hunden lämnas på morgonen och går hem senare samma dag. Smärtlindring ges i samband med operationen och recept på smärtlindring förskrivs så att djurägare kan ge detta hemma under ett par dagar. Hunden ska även bära krage eller body 10-12 dagar så att det inte finns risk att hunden kommer åt att slicka på såret så att det blir infekterat. Hundens ämnesomsättning ändras efter en kastration och för att minska risken för övervikt rekommenderas det att byta till ett kastrationsfoder med lägre energimängd. En annan nackdel kan vara att pälsen förändras efter en kastration och blir tjockare. Urininkontinens kan också uppträda kort efter en kastration eller uppkomma senare men behandlas normalt livslångt medicinskt med god effekt. Cityveterinären Malmö har en operationsavdelning med gasnarkos för säker sövning. Vi har erfarna kirurger som utför allt från enklare rutiningrepp till avancerad kirurgi.

Kastrering innebär att testiklarna opereras bort och därmed minskar de hanliga könshormonen. Kastrering kan utföras av medicinska skäl som en del av en behandling mot till exempel testikeltumörer men görs också i förebyggande syfte och då framförallt i ung ålder. Kastrering kan utföras från 6-12 månaders ålder beroende på hundens storlek. Kastration av hanhund minskar risken för prostataproblem senare i livet och kan också förhindra vissa beteendeproblem. Det kan dämpa aggressivitet och andra beteendeförändringar i samband med sexual driften. Vissa hanhundar mår mycket dåligt när de känner doften av löptikar och en kastrerad hund kan ha lättare att umgås med andra hundar och vistas på hunddagis.

Operationen sker under full narkos och utförs vanligtvis genom ett snitt framför pungen. Hunden lämnas på morgonen och går hem senare samma dag. Smärtlindring ges i samband med operationen och recept på smärtlindring förskrivs så att djurägare kan ge detta hemma under ett par dagar. Hunden ska även bära krage eller body 10-12 dagar så att det inte finns risk att hunden kommer åt att slicka på såret så att det blir infekterat.

Hundens ämnesomsättning ändras efter en kastration och för att minska risken för övervikt rekommenderas det att byta till ett kastrationsfoder med lägre energimängd. En annan nackdel kan vara att pälsen förändras efter en kastration och blir tjockare. Urininkontinens kan också uppträda kort efter en kastration eller uppkomma senare men behandlas normalt livslångt medicinskt med god effekt. Ett par månader efter en kastration kan hunden uppfattas som lugnare än tidigare.

Cityveterinären Malmö har en operationsavdelning med gasnarkos för säker sövning. Vi har erfarna kirurger som utför allt från enklare rutiningrepp till avancerad kirurgi.

Det finns ett alternativ till kirurgisk kastrering där testiklarna opereras bort. Istället kan man välja att implantera ett chip mellan skulderbladen på hunden, liknande en injicering av en id-märkning. Detta hormonchip sänker de hanliga könshormonerna i blodet med full effekt efter 4-6 veckor. Spermieproduktionen upphör och testiklarna blir mindre i storlek. Effekten kvarstår 6-12 månader beroende på chippets styrka. Detta kan vara ett bra sätt för djurägare att utvärdera hur en kirurgisk kastration skulle påverka hunden innan en eventuell operation genomförs. Dock kan chippet ha motsatt effekt de första veckorna.

Precis som för en kirurgisk kastration ändras hundens ämnesomsättning och för att minska risken för övervikt rekommenderas det att byta till ett kastrationsfoder med lägre energimängd. Biverkningar av chippet kan även vara pälsrelaterade besvär samt urininkontinens. Svullnad av injektionsstället har också observerats. Kastration av hanhund minskar risken för prostataproblem och testikeltumörer senare i livet och kan också förhindra vissa beteendeproblem. Det kan dämpa aggressivitet och andra beteendeförändringar i samband med sexual driften. Vissa hanhundar mår mycket dåligt när de känner doften av löptikar och en kastrerad hund kan ha lättare att umgås med andra hundar och vistas på hunddagis.

Hypothyreos, även kallat nedsatt sköldkörtelfunktion, är en hormonell störning som ofta uppträder hos medelålders-äldre hundar. Sjukdomen kan drabba alla raser, men ses ofta hos Doberman pinscher, Golden Retriever, Boxer och Cocker Spaniel.I sköldkörteln produceras hormonet thyroxin, som är viktigt för ämnesomsättningen. Om produktionen av thyroxin är låg, orsaker detta att hundens ämnesomsättning går ner. Symtom på detta kan vara trötthet, viktuppgång, pigmentering av huden, håravfall eller tunn päls. Symtomen är dock inte alltid så tydliga och då sjukdomen utvecklar sig långsamt är det ibland svårt som ägare att skilja sjukdomen från vanlig ålderdom.Man vet inte med säkerhet varför sjukdomen uppstår, men det är förmodligen för att hundens immunsystem attackerar körteln, vilket innebär att körteln krymper och därför inte producerar lika mycket thyroxin. I sällsynta fall orsakas det av en tumör i körteln. Sjukdomen kan också vara medfödd, och då ser man ofta utvecklingsrubbingar hos hunden.Hypothyreos diagnosticeras via blodprov, där man mäter nivån av thyroxinhormon (T4) och tyroideastimulerande hormon (TSH) i kroppen på hunden. TSH är det hormon som produceras av hypofysen och som styr produktionen av T4.Flera typer av medicin och även andra sjukdomar (Cushings, Addisons och leversjukdom med flera) kan påverka nivån av T4. Därför kan det ibland vara svårt att diagnosticera sjukdomen, och här är det viktigt med en grundlig klinisk undersökning tillsammans med information från ägare.Hypothyreos behandlas medicinsk, där man ger thyroxinhormon i tablettform. Det tar några veckor innan medicinen har full effekt, och flera månader innan pälsen växer tillbaka vid håravfall. Efter 6 veckors behandling rekommenderas återbesök med koll av ny blodprov.Hunden skal ofta behandlas livslångt, och då rekommenderar vi årliga besök med blodprovkontroll för att kolla nivån av T4.Om du bokar tid till seniorkoll av din hund på kliniken, kontrollerar vi alltid nivån av T4 via blodprov.

Hyperthyroidism/hyperthyreos (överaktiv sköldkörtel) hos katt

Hyperthyreos hos katt är en sjukdom vår nivån av sköldkörtelhormon, thyroxin, är okat - motsatt hypothyreos hos hund. Det är en av de vanligaste körtelsjukdomar hos katt, och ses ofta hos äldre djur över 10 år.

Hyperthyreos orsakas ofta av en godartad tumör i sköldkörteln, som okar produktionen av thyroxin (T4) i katten. Detta okar ämnesomsättningen och kan medföra viktnedgång, ökad aptit och törst, kräkningar, förändrat pälskvalitet och ändrat beteende. Dessutom kan hjärtat påverkas av okat T4 nivå, och därför kan det ibland vara nödvändigt med ultraljud av hjärtat i den kliniska undersökning.

Hyperthyreos diagnosticeras vid hjälp av blodprov, vår man kollar T4 nivån. Dock finns där flera andra sjukdomar som har samma symtom som hypothyreos (njursvikt, diabetes, IBD med flera), och därför är det viktigt med en grundlig medicinsk utredning för att kunna utesluta annan sjukdom. Därför vill veterinären ofta kolla på båda urin och blodprov före sjukdomen diagnosticeras.

Sjukdomen kan enten behandlas med specialfoder och medicin, radioaktivt jod eller kirurgi. Kirurgi är den enda behandlingen som botar sjukdomen, dock ses det ibland att katten får låg nivå av T4 efter kirurgi som man då må behandla medicinsk, just som vid hypothyreos hos hund.

Om du bokar tid till seniorkoll av din katt på kliniken, kontrollerar vi alltid nivån av T4 via blodprov.

Livmoderinflammation, även kallat pyometra, innebär att livmodern blir inflammerad, förstorad och fylld med var. Är livmoderhalsen så kallat ”öppen” kommer varet ut i form av flytningar, men är livmoderhalsen ”stängd” växer livmodern i storlek inne i buken utan tecken på flytningar. Oftast ses livmodersinflammation ca 1-2 månader efter ett löp. Hormoner och bakterier är bidragande orsaker till tillståndet. Livmodersinflammation ses även som biverkning efter vissa hormonbehandlingar. Vanligtvis drabbas medelålders till äldre tikar. Symptomen visar sig oftast i form av ökad törst och urinering, nedsatt allmäntillstånd, försämrad aptit, feber, kräkningar, diarré, smärta från buken, svullen buk eller stelhet av bakdelen i form av till exempel ovilja att sätta sig. Ibland ses blodblandade, variga, illaluktande flytningar. Om din tik har något av ovanstående symptom bör veterinär kontaktas omgående, livmoderinflammation kan snabbt leda till ett livshotande tillstånd om livmodern brister i buken och om bakterier når blodbanan kan ditt djur hamna i chock. Diagnosen ställs ofta med hjälp av blodprov och undersökning med röntgen och/eller ultraljud. Den vanligaste och enda effektiva behandlingen är att operera bort livmoder och äggstockar. Vanligtvis går tiken hem samma dag men vid eventuella komplikationer eller mycket påverkat allmäntillstånd kan inskrivning för dropp och ytterligare behandling bli nödvändigt. Genom en operation kan inte tiken drabbas av samma tillstånd igen. Genomför man däremot medicinsk behandling är risken stor att problemet återkommer. Medicinsk behandling är endast aktuell om allmäntillståndet inte är påverkat och om hunden har stort avelsvärde eller av någon anledning inte kan sövas. Eftervård innebär smärtlindring och att hunden bär krage tills såret är läkt. Precis som efter en kastration ändras ämnesomsättningen när livmoder och äggstockar opererats bort och hunden har därmed större risk för att gå upp i vikt. Detta regleras genom ett foderbyte då hunden bör äta ett mer fiberrikt foder med mindre kalorier för att hålla sig mätt och behålla vikten. Cityeveterinären Malmö är utrustat med laboratorium som kan ge svar på blodprover samma dag, vi har även röntgenutrustning, ultraljudsmaskin samt operationsavdelning med gasnarkos. Vi har kunnig personal för medicinska utredningar och kirurgi. 

Omkring 70-80% av vuxna hundar och katter lider av någon form av tandsjukdom. Varför det är så viktigt att ta ditt djurs munhälsa på allvar, är att bakterier från munhålan kan spridas med blodet och infektera organ så som hjärta, lever och njurar. Att äta är en instinkt om överlevnad och därför slutar ofta djuret först att äta i slutstadiet av en tandsjukdom. Detta innebär att djuret kan haft ont under en längre tid innan det eventuellt uppmärksammas av ägaren. De kan också undvika att tugga på den sjuka tanden och istället välja de tänder där det gör minst ont. Parodontit är en mycket vanlig tandsjukdom hos hund och katt. Framförallt är det små hundraser som drabbas. Tandköttet blir inflammerat av plaque och tandsten, vilka bildas av bakterier och mineraler ur djurets saliv. Inflammationen gör att tandköttet drar sig tillbaka och bildar fickor runt tänderna. När fickorna blir tillräckligt stora blir tandens rot blottad och detta orsakar smärta hos djuret. Omkringliggande benvävnad och andra stödjevävnader som håller tanden på plats, skadas och gör att tanden lossnar. Det finns ingen behandling för sjukdomen och därför måste den sjuka tanden dras ut. För att bromsa processen är daglig tandborstning viktigt och även regelbundna tandkontroller hos veterinären. Det finns också munskölj för djur som är rengörande och bakteriedödade.

Andra orsaker till att man behöver söka veterinärvård för problem i munhålan kan vara bettfel, kvarvarande mjölktänder, avbrutna tänder eller nybildningar och sår på tungan och slemhinnan. Har din hund eller katt rött eller lättblödande tandkött, mycket tandsten, illaluktande mun eller svårt att tugga rekommenderas att du bokar en tid hos veterinären. Vid en undersökning görs ofta en första bedömning, men det är oftast efter en tandröntgen när djuret är sövt som omfattningen av skadorna kan avgöras och en diagnos kan ställas.

Cityveterinären Malmö är utrustad med tandröntgen och kan erbjuda tandbehandlingar. I vår butik hittar du munskölj för hund och katt, tandborstar, foder samt andra produkter och hjälpmedel för bättre munhälsa hos ditt djur.

Omkring 70-80% av vuxna hundar och katter lider av någon form av tandsjukdom. Varför det är så viktigt att ta ditt djurs munhälsa på allvar, är att bakterier från munhålan kan spridas med blodet och infektera organ så som hjärta, lever och njurar. Att äta är en instinkt om överlevnad och därför slutar ofta djuret först att äta i slutstadiet av en tandsjukdom. Detta innebär att djuret kan haft ont under en längre tid innan det eventuellt uppmärksammas av ägaren. De kan också undvika att tugga på den sjuka tanden och istället välja de tänder där det gör minst ont.TR (tooth resorption), tidigare kallad FORL, är en tandsjukdom som framför allt ses hos katter. TR kan beskrivas som en successiv nedbrytning av tänderna och omkringliggande väv, vilket är förknippat med stor smärta. Man vet inte orsaken bakom sjukdomen och det finns heller ingen behandlingsmetod som kan bota sjukdomen. Målet med behandlingen är att katten ska slippa smärtan och därför drar man ut drabbade tänder. Andra orsaker till att man behöver söka veterinärvård för problem i munhålan kan vara bettfel, kvarvarande mjölktänder, avbrutna tänder eller nybildningar och sår på tungan och slemhinnan. Har din hund eller katt rött eller lättblödande tandkött, mycket tandsten, illaluktande mun eller svårt att tugga rekommenderas att du bokar en tid hos veterinären. Vid en undersökning görs ofta en första bedömning, men det är oftast efter en tandröntgen när djuret är sövt som omfattningen av skadorna kan avgöras och en diagnos kan ställas.
Cityveterinären Malmö är utrustad med tandröntgen och kan erbjuda tandbehandlingar. I vår butik hittar du munskölj för hund och katt, tandborstar, foder samt andra produkter och hjälpmedel för bättre munhälsa hos ditt djur.

Hyperadrenocorticism, även kallad Cushing's, är ett tillstånd hos
hund där nivån av cortisol i blodet är högre än normalt, oftast som
följd av en godartad tumör i hypofysen som leder till ökad produktionen
av
cortisol. Tillståndet kan också orsakas av tumörer i binjuren och
olika typer av medicin. Det är en av dom vanligaste hormonstörningar
som finns hos hund och ses speciellt hos äldre hundar.

Cushing's kan ge många olika symptom. Detta kan bland annat vara ökad
aptit och törst, att hunden kissar mer, svullen mage, gles päls samt
trötthet. Dessa är dock symptom som kan orsakas av många andra
sjukdomar och därför vill veterinären ofta ta olika blodprover,
analysera ett urinprov med mera för att utesluta annan sjukdom innan
Cushing's diagnostiseras. För att diagnostisera Cushing's gör man ett
så kallat Low Dose Dexamethasone Suppression Test, som innebär att
hunden lämnas på kliniken en hel dag för blodprovstagning både före
och efter medicinering med ett speciellt läkemedel som dämpar
produktionen av cortisol. Hur hundens kropp svarar på läkemedlet är
viktigt för att kunna diagnosticera och behandla sjukdomen. Ibland gör
man även ett annat test kallat ACTH stimulations test, då sjukdomen
inte alltid är så lätt att diagnostisera beroende på om det är hypofysen
eller binjurarna som är det primära problemet.

Cushing's kan behandlas medicinsk med ett läkemedel som håller nivån
av cortisol i kroppen stabilt. Ofta försvinner symptomen på Cushing's
ett tag efter att man har börjat medicinera och hunden kan leva ett gott
liv
med tillståndet. Man kan även operera bort tumören om den finns i
binjuren, detta är dock inte riskfritt.

Cortisol är ett hormon med många funktioner i kroppen, och obehandlad
Cushing's kan därför försämra livskvaliteten mycket för hunden. Om
man inte behandlar Cushing's kan sjukdomen medföra nedsatt funktion av
immunförsvaret och göra hunden mer mottaglig för infektioner,
påverka synen samt öka risken för utveckling av hjärtsjukdom,
diabetes och andra hormonstörningar.

Cushing's kan även ses hos katter, dock inte lika ofta som hos hund.

En annan form av hyperadrenocortisism ses även hos iller som kastrerats.
Därför använder man numera ett hormonimplantat för att kemiskt kastrera
illrar i stället för kirurgisk kastration.

Addison's sjukdom är ett tillstånd där binjuren producerar för lite
kortisol och andra kortikosteroider, till skillnad mot Cushing's sjukdom
där
produktionen av kortisol är förhöjd. Dessa hormoner är bland annat
viktiga för funktionen av immunförsvaret, ämnesomsättningen och
saltbalansen i kroppen. Sjukdomen ses oftast hos unge- medelålders
honhundar, speciellt av rasen Border Collier, Pudel och West Highland
White Terriers, men kan principiellt drabba alla hundar. Sjukdomen är
mindre vanlig än andra hormonstörningar som Cushing's och
hypothyroidism.

Addison's är ofta immunorsakad och börjar med att immunförsvaret
attackerar vävnader i hundens binjurar som därvid stör
hormonproduktionen. Mindre vanligt ses tumörer i binjuren som orsak
till sjukdomen.

Symptom på Addison's är väldigt ospecifika och därför kallas
sjukdomen ofta "The Great Pretender". Symptom kan t.ex. vara trötthet,
tappad aptit, kräkning, mag-tarm problem samt ökat törst och
urinering. Addison's finns även i en akut form, så kallad
"Addisonkris", vilket är ett livshotande tillstånd där hunden
behöver åka akut till veterinär. Vid Addisonskris ses ofta lågt
blodtryck, uttorkning, störda njurvärden och symptom på chock, och
hunden behöver inskrivas för utredning och behandling.

För att bekräfta/avfärda misstanke om Addison's behöver man ofta ta
olika prover, bland annat blod- och urinprov. Man gör även en så
kallad ACTH-test, dvs. att man administrerar ett läkemedel (ACTH) som
vanligtvis stimulerar produktionen av kortikosteroider i kroppen. Hur
hundens kropp svarar på läkemedlet är viktigt för diagnosticering av
Addison's.

Behandling av Addison's är livslång medicinering med kortikosteroider
som ibland kan behöva korrigeras, t.ex. vid förväntade händelser som
kan stressa hunden, då Addison's patienter kan vara mer känsliga för
stresspåverkning. En hund i behandling för Addison's kan leva ett gott
liv, och bör komma för årlig blodprovskontroll hos veterinären.