Kastration

Kastration

Kirurgisk kastration är ett vanligt ingrepp som utförs på hundar samt katter och innebär att könskörtlarna avlägsnas och produktionen av könshormon därmed avtar. Hos hanar knyts blodkärl och sädesledare av och testiklarna opereras bort via ett litet snitt på eller framför pungen. Hos honor/tikar avlägsnas livmoder och/eller äggstockar via ett snitt i bukväggen. Kastration är inte det samma som sterilisering vilket sällan utförs på djur. Vid sterilisering klipps/snörs sädesledare (hanar) respektive äggledare (honor) av och könskörtlarna lämnas kvar.

Som ett alternativ till kirurgisk kastrering finns kemisk kastrering för hanhundar. I detta fall implanteras ett hormonchip mellan skulderbladen som minskar halten könshormon i blodet. Chippet får full effekt efter 4-6 veckor, spermieproduktionen upphör och testiklarna blir mindre i storlek. Effekten kvarstår i ca 6-12 månader beroende på chippets styrka.

Anledningar till att kastrera sitt djur

Det kan finnas många anledningar till att man låter kastrera sitt djur. Det kan exempelvis bero på medicinska orsaker såsom prostatabesvär, diabetes, besvärliga löp eller kryptorkism där båda testiklarna inte finns belägna i pungen.

Andra anledningar till att kastrera sitt djur kan vara beteenderelaterade problem eller en önskan om att förebygga könshormonberoende sjukdomar och sjukdomar i reproduktionsorganen. Oavsett anledning är det viktigt att veta är att det finns både för- och nackdelar med ingreppet som hos oss sker under narkos. Det krävs dock ingen narkos vid kemisk kastrering.

Exempel på fördelar med kastration:

  • Djuret kan inte få oplanerade ungar
  • Risken för könshormonberoende sjukdomar och sjukdomar i reproduktionsorganen minskar eller elimineras. Exempel på detta är juvertumörer, testikelcancer och livmoderinflammation.
  • Minskar i regel hormonellt styrda beteenden. Många individer kan upplevas mindre stressade och honor/tikar slutar löpa samt blir inte skendräktiga.

Exempel på nackdelar med kastration:

  • Kan resultera i minskad metabolism som kan leda till viktuppgång och viktrelaterade följdsjukdomar
  • Förändrad pälskvalitet
  • Urininkontinens. Detta kan i många fall behandlas.
  • Beteendeförändringar såsom ökad osäkerhet kan uppkomma. Observera även att kastration inte åtgärdar beteendeproblem med flera grundorsaker.
  • Vid kirurgisk kastrering finns alltid en risk för komplikationer kopplat till narkos och ingrepp. Vi arbetar löpande för att minska komplikationsrisken och säkerställa kvalitativ och trygg vård.

Optimal tidpunkt för kastration beror på djurets ålder, temperament, ras (hund) och eventuell löpcykel (hona/tik). Vanligtvis brukar katter kastreras runt ca 5-6 månader och hundar runt ca 6-12 månader.

Överväger du att kastrera din hund eller katt men känner viss osäkerhet? För möjligheten att med en veterinär diskutera för- och nackdelar gällande ditt djur, kontakta oss för tidsbokning. Tidsbokning för kastration av hund eller katt sker via telefon.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03