Hej alla kaninägare!

Hej alla kaninägare!

Efter lite strul med leverantörer har vi äntligen fått hem vaccin för kaningulsot 2 igen.

Kaniner kan vaccineras från 5 veckors ålder och sedan årligen* mot kaninpest (myxomatos) och kaningulsot (RHDV1 och RHDV2).

Vi har Nobivac Myxo-RHD som skyddar mot myxomatos och RHDV1 samt Filavac VHD som skyddar mot RHDV1 och RHDV2.

Rekommendationen är att man väntar 2 veckor mellan de olika sprutorna för att minska risken för biverkningar.

*Avelshonor och kaniner som bor där det är mycket högt smittryck rekommenderas att vaccineras var 6:e månad.