GDPR

GDPR

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband medjournalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 årefter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov av dokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall. Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar och receptförskrivning). Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer samt nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig MEN detta kan du tacka nej till. De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress, Telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress. Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler. Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag/andra kliniker vid remittering etc. Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Cityveterinären Malmö.

Kontakta oss för mer information


OBS ingen tidsbokning per mail.

040-616 00 03

info@cityvet.Se

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03