Hyperadrenocorticism, även kallad Cushing’s, är ett tillstånd hos

hund där nivån av cortisol i blodet är högre än normalt, oftast som

följd av en godartad tumör i hypofysen som leder till ökad produktionen

av

cortisol. Tillståndet kan också orsakas av tumörer i binjuren och

olika typer av medicin. Det är en av dom vanligaste hormonstörningar

som finns hos hund och ses speciellt hos äldre hundar.

Cushing’s kan ge många olika symptom. Detta kan bland annat vara ökad

aptit och törst, att hunden kissar mer, svullen mage, gles päls samt

trötthet. Dessa är dock symptom som kan orsakas av många andra

sjukdomar och därför vill veterinären ofta ta olika blodprover,

analysera ett urinprov med mera för att utesluta annan sjukdom innan

Cushing’s diagnostiseras. För att diagnostisera Cushing’s gör man ett

så kallat Low Dose Dexamethasone Suppression Test, som innebär att

hunden lämnas på kliniken en hel dag för blodprovstagning både före

och efter medicinering med ett speciellt läkemedel som dämpar

produktionen av cortisol. Hur hundens kropp svarar på läkemedlet är

viktigt för att kunna diagnosticera och behandla sjukdomen. Ibland gör

man även ett annat test kallat ACTH stimulations test, då sjukdomen

inte alltid är så lätt att diagnostisera beroende på om det är hypofysen

eller binjurarna som är det primära problemet.

Cushing’s kan behandlas medicinsk med ett läkemedel som håller nivån

av cortisol i kroppen stabilt. Ofta försvinner symptomen på Cushing’s

ett tag efter att man har börjat medicinera och hunden kan leva ett gott

liv

med tillståndet. Man kan även operera bort tumören om den finns i

binjuren, detta är dock inte riskfritt.

Cortisol är ett hormon med många funktioner i kroppen, och obehandlad

Cushing’s kan därför försämra livskvaliteten mycket för hunden. Om

man inte behandlar Cushing’s kan sjukdomen medföra nedsatt funktion av

immunförsvaret och göra hunden mer mottaglig för infektioner,

påverka synen samt öka risken för utveckling av hjärtsjukdom,

diabetes och andra hormonstörningar.

Cushing’s kan även ses hos katter, dock inte lika ofta som hos hund.

En annan form av hyperadrenocortisism ses även hos iller som kastrerats.

Därför använder man numera ett hormonimplantat för att kemiskt kastrera

illrar i stället för kirurgisk kastration.