Förändrad aptit eller törst

Förändrad aptit och/eller törst innebär att djuret äter/dricker mer eller mindre än tidigare. Det kan handla om en plötslig förändring eller en förändring som skett under en längre tid. I vissa fall kan förändringen vara återkommande i perioder. Då detta ofta kan vara ett tecken på underliggande problematik bör det uppmärksammas och utredas. Det kan… Fortsätt läsa Förändrad aptit eller törst

Kräkningar och diarré

Kräkningar och diarré (lös till vattentunn avföring) är vanliga symptom som kan kräva veterinärvård. Det kan handla om symptom som uppkommit plötsligt eller som djuret uppvisat under en längre tid, då ofta i skov. Det kan finnas många orsaker till kräkningar och diarré. Det kan exempelvis bero på att djuret ätit någonting olämpligt, infektionssjukdom eller… Fortsätt läsa Kräkningar och diarré

Kan inte kissa eller bajsa

Det är viktigt att uppmärksamma om ett djur försöker kissa eller bajsa utan att det kommer någonting, eller enbart en mycket liten mängd. Detta är avvikande och kan tyda på oförmåga eller svårigheter att kissa eller bajsa. Andra saker att lägga märke till är om djuret är orolig, vokaliserar, har uppspänd buk och/eller krystar onormalt… Fortsätt läsa Kan inte kissa eller bajsa

Klåda

Klåda hos hundar och katter är en vanlig orsak till att veterinär uppsöks. Tecken på klåda kan vara att djuret kliar, biter, slickar på kroppen eller gnuggar sig mot föremål. Detta kan resultera i pälsavfall, hudsår och sekundära infektioner. Drabbade områden kan även lukta illa. Klådan kan ha uppkommit plötsligt, utvecklats och förvärrats över tid… Fortsätt läsa Klåda

Hosta och andningsbesvär

Hosta och andningsbesvär är någonting som anses avvikande och bör utredas. Tecken på andningspåverkan kan bland annat vara biljud, bukandning (ansträngd andning), blåaktiga slemhinnor och flåsande med öppen mun (katt). Allvarliga fall av andningspåverkan kan leda till kollaps. Det kan finnas många orsaker till att ett djur hostar eller uppvisar andra tecken på andningsbesvär. Det… Fortsätt läsa Hosta och andningsbesvär

Hälta

Hälta kan innebära allt från en knappt märkbar rörelsestörning till att djuret vägrar använda ett eller flera ben. Exempel på rörelsestörning kan vara att djuret belastar benen olika mycket eller tar ”hoppsasteg”. Hältan kan ha uppkommit plötsligt eller vara någonting som utvecklats över tid. I vissa fall kan hältan vara uppenbart kopplad till en specifik… Fortsätt läsa Hälta

Nedsatt allmäntillstånd

Med allmäntillstånd syftar man till att beskriva djurets allmänna mående, hur djuret reagerar och interagerar med omgivande faktorer. Nedsatt allmäntillstånd kan innebära att djuret upplevs dämpad, drar sig undan, är mindre aktiv och/eller äter eller dricker sämre. Andra tecken på nedsatt allmäntillstånd är förändrat temperament, ovårdad päls (katt) och en ovilja hos djuret att hanteras.… Fortsätt läsa Nedsatt allmäntillstånd

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03