Generell anestesi (narkos) av djur

De flesta djurägare kommer någon gång få uppleva att ha sitt djur i narkos för någon typ av åtgärd; tandbehandling, kastration eller kanske ett akut tillstånd som måste åtgärdas. En del ingrepp som går att göra utan narkos hos människor kan man tyvärr inte göra på vakna djur, och ofta är man som djurägare orolig… Fortsätt läsa Generell anestesi (narkos) av djur

Fästingburna sjukdomar

Fästingburna sjukdomar är sjukdomar som sprids med fästingar. Fästingar kan vara bärare av olika bakterier och virus som kan ge sjukdom hos människor och djur. När fästingen biter en hund eller katt kan den sprida dessa sjukdomar vidare. Fästingar finns främst i skog och i högt gräs. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser.… Fortsätt läsa Fästingburna sjukdomar

Epulider hos hund

En epulid är en fast, tandköttsfärgad tumör i tandköttet, som ofta ses hos boxer och andra trubbnosiga rasar. Det ses sällan hos katt. Ofta är tumören godartad, men de kan även vara elakartade. Den exakta orsaken till att hundar utvecklar epulider är okänd. En hund kan ha enstaka eller flera epulider i munnen i varierande… Fortsätt läsa Epulider hos hund

ADDISON’S SJUKDOM (HYPOADRENOCORTICISM) HOS HUND

Addison’s sjukdom är ett tillstånd där binjuren producerar för lite kortisol och andra kortikosteroider, till skillnad mot Cushing’s sjukdom där produktionen av kortisol är förhöjd. Dessa hormoner är bland annat viktiga för funktionen av immunförsvaret, ämnesomsättningen och saltbalansen i kroppen. Sjukdomen ses oftast hos unge- medelålders honhundar, speciellt av rasen Border Collier, Pudel och West… Fortsätt läsa ADDISON’S SJUKDOM (HYPOADRENOCORTICISM) HOS HUND

Demodikos

Demodex eller hårsäckskvalster är en ektoparasit som finns i huden hos hundar och katter. Parasiten lever i hårsäckarna och är en normal del av hudfloran hos djur, dock kan bakomliggande sjukdom eller nedsatt immunförsvar ge anledning till att parasiten förökar sig och infekterar huden, så kallad “demodikos”. Demodikos diagnosticeras oftast hos hund, men kan även… Fortsätt läsa Demodikos

ADDISON’S SJUKDOM

Addison’s sjukdom är ett tillstånd där binjuren producerar för lite kortisol och andra kortikosteroider, till skillnad mot Cushing’s sjukdom där produktionen av kortisol är förhöjd. Dessa hormoner är bland annat viktiga för funktionen av immunförsvaret, ämnesomsättningen och saltbalansen i kroppen. Sjukdomen ses oftast hos unge- medelålders honhundar, speciellt av rasen Border Collier, Pudel och West… Fortsätt läsa ADDISON’S SJUKDOM

Cushing`s sjukdom hos hund

Hyperadrenocorticism, även kallad Cushing’s, är ett tillstånd hos hund där nivån av cortisol i blodet är högre än normalt, oftast som följd av en godartad tumör i hypofysen som leder till ökad produktionen av cortisol. Tillståndet kan också orsakas av tumörer i binjuren och olika typer av medicin. Det är en av dom vanligaste hormonstörningar… Fortsätt läsa Cushing`s sjukdom hos hund

PANKREATIT (BUKSPOTTKÖRTEL-INFLAMMATION) HOS HUND OCH KATT

Symptomen på akut bukspottkörtelinflammation är ofta väldigt ospecifika, och det är olika hur många symptom djuret visar. Kräkning, diarré; ofta ljus eller gulaktig, nedsatt aptit, feber, ökat vattenintag och tecken på buksmärta (“böneställning) ses typiskt. I vissa tillfällen ses även kraftigt nedsatt allmäntillstånd och kollaps. Ofta visar katter inte lika många symptom som hundar, och… Fortsätt läsa PANKREATIT (BUKSPOTTKÖRTEL-INFLAMMATION) HOS HUND OCH KATT

Patellaluxation hos hund

Patellaluxation innebär att knäskålen (patellan) kan förflyttas från sitt normala läge i knäleden. Det finns två olika typer av luxationer, medial och lateral eller både och, medialt innebär att knäskålen kan förskjutas till insidan av knäleden medans lateralt innebär att knäskålen kan förskjutas till utsidan. Medial patella luxationer ses oftast på små hundraser medans lateral… Fortsätt läsa Patellaluxation hos hund

Kemisk kastrering av hanhund

Det finns ett alternativ till kirurgisk kastrering där testiklarna opereras bort. Istället kan man välja att implantera ett chip mellan skulderbladen på hunden, liknande en injicering av en id-märkning. Detta hormonchip sänker de hanliga könshormonerna i blodet med full effekt efter 4-6 veckor. Spermieproduktionen upphör och testiklarna blir mindre i storlek. Effekten kvarstår 6-12 månader… Fortsätt läsa Kemisk kastrering av hanhund

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss! Om ditt ärende är akut, ring oss direkt på 040-616 00 03