Addison’s sjukdom är ett tillstånd där binjuren producerar för lite

kortisol och andra kortikosteroider, till skillnad mot Cushing’s sjukdom där

produktionen av kortisol är förhöjd. Dessa hormoner är bland annat

viktiga för funktionen av immunförsvaret, ämnesomsättningen och

saltbalansen i kroppen. Sjukdomen ses oftast hos unge- medelålders

honhundar, speciellt av rasen Border Collier, Pudel och West Highland

White Terriers, men kan principiellt drabba alla hundar. Sjukdomen är

mindre vanlig än andra hormonstörningar som Cushing’s och

hypothyroidism.

Addison’s är ofta immunorsakad och börjar med att immunförsvaret

attackerar vävnader i hundens binjurar som därvid stör

hormonproduktionen. Mindre vanligt ses tumörer i binjuren som orsak

till sjukdomen.

Symptom på Addison’s är väldigt ospecifika och därför kallas

sjukdomen ofta “The Great Pretender”. Symptom kan t.ex. vara trötthet,

tappad aptit, kräkning, mag-tarm problem samt ökat törst och

urinering. Addison’s finns även i en akut form, så kallad

“Addisonkris”, vilket är ett livshotande tillstånd där hunden

behöver åka akut till veterinär. Vid Addisonskris ses ofta lågt

blodtryck, uttorkning, störda njurvärden och symptom på chock, och

hunden behöver inskrivas för utredning och behandling.

För att bekräfta/avfärda misstanke om Addison’s behöver man ofta ta

olika prover, bland annat blod- och urinprov. Man gör även en så

kallad ACTH-test, dvs. att man administrerar ett läkemedel (ACTH) som

vanligtvis stimulerar produktionen av kortikosteroider i kroppen. Hur

hundens kropp svarar på läkemedlet är viktigt för diagnosticering av

Addison’s.

Behandling av Addison’s är livslång medicinering med kortikosteroider

som ibland kan behöva korrigeras, t.ex. vid förväntade händelser som

kan stressa hunden, då Addison’s patienter kan vara mer känsliga för

stresspåverkning. En hund i behandling för Addison’s kan leva ett gott

liv, och bör komma för årlig blodprovskontroll hos veterinären.